แคลิฟอร์เนีย Morongo Band of Mission Indians ยังคงดำเนินประเพณีการบริจาคไก่งวง